Fagron Akademije u Hrvatskoj

Fagron Akademije organiziraju se s ciljem informiranja profesionalne javnosti o novim terapijskim mogućnostima liječenja u polju personalizirane medicine.

Fagron Akademija, Zagreb 2019.
Dosadašnji pristup farmakoterapiji u smislu standardizacije terapije, odnosno pristup da jedan lijek odgovara svakom pacijentu, više nije učinkovit niti dovoljno djelotvoran. Sve je veći udio pacijenata s kroničnim bolestima kojima je nedovoljno učinkovit terapijski ishod. Nameće se zaključak da je personalizacija ključ za terapijsku uspješnost. Područja primjene personaliziranih pripravaka zaista su brojna te obuhvaćaju područja dermatologije, onkologije, pedijatrije, hormonske nadomjesne terapije, liječenja boli, antiage proizvoda, gerijatrije, veterine. Glavni pokretači personalizirane medicine su svakako mogućnost pružanja visokokvalitetne i učinkovite terapijske alternative, prilagodba doze i oblika lijeka, pružanje nove i/ili nedostupne terapijske opcije kada je to potrebno, kao i umanjivanje nuspojava lijeka. Defekture lijekova na tržištu, kao i ukidanja pojedinih lijekova svakako su situacije u kojima su personalizirani pripravci itekako potrebni.

Teme Fagron Akademija održanih tijekom 2019. godine u Zagrebu, Splitu, Opatiji i Osijeku bile su usmjerene dermatološkim slučajevima i modernom pristupu u terapiji alopecije. Kroz Akademije su prikazani svi aspekti koji su dio Fagronovog personaliziranog pristupa terapiji alopecije, a obuhvatili su nekoliko važnih kategorija:
• terapijske mogućnosti personaliziranog liječenja alopecije
• sigurnost izrade magistralnih lijekova i regulatorni okvir u Hrvatskoj
• suvremeno dijagnostičko rješenje putem genetskog testa za alopeciju
• demonstracija izrade pripravaka u ljekarničkoj praksi
Fagron Akademija, Zagreb 2019.
Ekspertiza zdravstvenih djelatnika, moderni dijagnostički testovi i moderna oprema za izradu personaliziranih pripravaka predstavljaju idealnu kombinaciju za nove terapijske mogućnosti.
Stoga je cilj Fagron Akademije povezati liječnike i ljekarnike kako bi zajedničkom suradnjom i sinergijom znanja pristupili personaliziranom liječenju koje može znatno poboljšati kvalitetu života i zdravlje pacijenata.
Učitavam
Učitavam