Odricanje od odgovornosti

Upotrebu ove web stranice prihvaćate na vlastiti rizik. Informacije koje se pružaju na ovoj web stranici trebaju koristiti profesionalci.

Promjenom zakona i propisa i inherentnih opasnosti od elektroničke komunikacije može doći do kašnjenja, propusta ili nedosljednosti u podacima navedenim na ovoj web stranici.

Iako se sastav i održavanje informacija na ovim web stranicama vodi maksimalno pažljivo, Fagron ne može jamčiti da su te informacije uvijek u potpunosti točne, potpune i aktualne. Fagron, rukovodstvo tvrtke, zaposlenici kao niti bilo koja treća strana navedena na ovoj web stranici ne snose nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo koji izravni ili neizravni gubitak koji proizlazi iz upotrebe, oslanjanja na informacije ili odgovora na pružene informacije sadržane na ovoj web stranici, osim od strane Fagrona kada postoji namjera ili velika nepažnja.

Određene izjave na ovoj web stranici su izjave koje su u budućnosti. Takve izjave uključuju, ali nisu ograničene na, izjave o strateškim opcijama, budućim strategijama i očekivanim rezultatima tih strategija. Te se izjave temelje na trenutnim internim procjenama i očekivanjima Fagrona, kao i tržišnim očekivanjima, a vrijede na dan kada su napravljene. Fagronovi stvarni rezultati mogu se razlikovati od onih u izvodima za budućnost. Fagron izjavljuje da nije obavezno pratiti razvoj tih rizika i neizvjesnosti, niti bilo kakve revizije izjava koje se odnose na budućnost ove web stranice, niti da bi odražavale korekcije tih budućih događaja i kretanja.

Web stranice trećih strana na koje se uključuju veze ovog web mjesta neće kontrolirati, kreirati ili održavati Fagron. Fagron, uprava tvrtke i njezini zaposlenici ne snose nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem stranica trećih strana, niti mogu li te web stranice trećih strana udovoljiti važećim zakonima i propisima. Fagron, rukovodstvo tvrtke ni njeni zaposlenici ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu uporabom ili oslanjanjem na radnje poduzete na temelju informacija na web stranicama treće strane.

Odredbe ovog "Pravnog odricanja od odgovornosti" mogu se izmijeniti bez prethodne najave.
Učitavam
Učitavam