FagronLab jednokratna miješalica za unguator lončić 100-200ml 25 pcs

Item No. 1001289
0 reviews Write a review
This product cannot be ordered at the moment.
Description
FagronLab jednokratna miješalica prikladna je za sve FagronLab
uređaje. Jednokratna miješalica priključena je na jednokratnu
osovinu za miješanje koja ju gura prema dolje i zakreće miješalicu
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a može se odvojiti nakon
završetka postupka miješanja zakretanjem u smjeru kazaljke na
satu.
Reviews (0)
There are no reviews yet.
    Loading
    Loading